Polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Driving Centers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422858, NIP 7010344905, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), adres ul. Batorego 16, 02-591 Warszawa, zwana dalej „Driving Centers”. Kontakt z Driving Centers w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@drivingcenters.pl .

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
W celu świadczenia usług zgodnie z zakresem działalności Driving Centers, Driving Centers przetwarza Pani/ Pana dane osobowe — w różnych celach (ograniczając przetwarzanie danych do niezbędnego minimum), jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pani/ Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:

• imię i nazwisko,
• firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
• adres e-mail,
• numer kontaktowy,
• PESEL,
• numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
• adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi szkolenia za pośrednictwem formularza internetowego, w tym zakupu vouchera na usługę szkolenia oraz rezerwacji terminu szkolenia, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:

• imię i nazwisko lub firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
• adres e-mail,
• numer kontaktowy.

Jeżeli usługa szkolenia obejmuje część praktyczną polegającą na wykorzystaniu pojazdu w ruchu ulicznym, Driving Centers przetwarza dodatkowo takie dane osobowe, jak:
• PESEL,
• adres zamieszkania.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
• adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną,
• numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych;

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
• adres e-mail,
• PESEL,
• numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
• adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Driving Centers jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

W celu utrzymania sesji użytkownika Serwisu www (po zalogowaniu), funkcjonującego pod adresem url: https://www.drivingcenters.pl, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz w celu analitycznym Administrator przetwarza pliki cookies (które zostaną opisane w odrębnym punkcie).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się informacja o wykorzystywaniu cookies).

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W braku zgody na wykorzystywanie plików cookies koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a w szczególności w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w udostępnionym na stronie internetowej formularzu, takie jak:

• imię i nazwisko,
• firma,
• adres e-mail,
• numer kontaktowy,
• PESEL,
• numer NIP,
• adres zamieszkania lub adres siedziby,
• informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku kontaktu handlowego, podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu administrowania stroną internetową oraz w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:

• adres IP,
• data i czas serwera,
• informacje o przeglądarce internetowej,
• informacje o systemie operacyjnym,
• nazwa dostawcy usług internetowych,
• data i godzina odwiedzin strony,
• język i rodzaj systemu operacyjnego,
• przybliżona lokalizacja,
• rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
• informacje przesłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Driving Centers. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Driving Centers jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności Klientów na stronie internetowej).

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W celu zawarcia i wykonania umowy z usługodawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowych Administrator przetwarza takie danej osobowe, jak:

• numer kontaktowy,
• siedziba,
• adres miejsca wykonywania działalności,
• NIP,
• REGON,
• numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

W celu przesyłania za pośrednictwem adresu e-mail materiałów marketingowych, kodów rabatowych i innych akcji promocyjnych, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:
• adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, które pozwalają przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, jak również jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych. Interesem Administratora jest promocja usług świadczonych przez Administratora.

III. Cookies

1. Serwis Driving Centers, wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do korzystania ze stron internetowych serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz najczęściej unikalną wartość.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które przedstawiamy poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

• wpływ na procesy i wygodę korzystania ze strony internetowej – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
• utrzymanie stanu sesji – pliki cookies służą uwierzytelnianiu użytkowników strony. Jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
• tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.).

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie życzy sobie Pani/Pan wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, dłuższego okresu ładowania się strony oraz ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

6. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości.

IV. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — w zależności od podjętej decyzji. Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać taką informację bezpośrednio do Driving Centers za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@drivingcenters.pl .

2. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Oznacza to, że do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Driving Centers.

2. W celu zawarcia i wykonania umowy konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu e-mail, telefonu komórkowego, numeru PESEL lub odpowiednio NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz miejsca zamieszkania lub odpowiednio adresu siedziby firmy — bez tego Driving Centers nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy;

3. W celu otrzymania faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy, numeru NIP – bez tego Driving Centers nie jest w stanie prawidłowo wystawić faktury.

4. W celu zawarcia i wykonania umowy z usługodawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowych konieczne jest podanie numeru kontaktowego, siedziby, adresu miejsca wykonywania działalności, numeru NIP, numeru i serii dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego, bez tego Driving Centers nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

VI. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie konieczności, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe firmom świadczącym usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmie hostingowej, dostawcom usług IT, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom. Choć trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych, ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że w związku ze świadczeniem usług przez Driving Center i ich promowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

W każdej chwili udzielimy Pani/Panu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pani/Pana niepokój.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pani/Pana osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

• do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy zawartej z Driving Centers – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
• 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

IX. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Driving Centers na adres biuro@drivingcenters.pl

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan , że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21-09-2019 r.